Laatst nagekeken: 12/10/2022

Betaal ik BTW of registratiebelasting?

Koop je een woning of grond, dan betaal je in de meeste gevallen registratiebelasting (10% van de aankoopprijs). Is de woning die je aankoopt echter nieuw, dan kan het gebeuren dat de verkoop onder het BTW-regime (tarief: 21%) valt.  Zo zal de verkoop van een nieuwe woning door een beroepsverkoper (zoals een projectontwikkelaar) steeds geschieden onder het BTW-regime. In andere gevallen kan de keuze gemaakt worden door de verkoper. Als de nieuwe woning onder het BTW-regime verkocht wordt, zal dit normalerwijze duidelijk vermeld worden in de publiciteit en eveneens in de onderhandse verkoopovereenkomst.

‘Nieuwe woning’

Het BTW-regime kan enkel worden ingeroepen bij de verkoop van nieuwe woningen. Maar wanneer omschrijven we een woning als ‘nieuw’? De ouderdom van de woning wordt bepaald door de eerste ingebruikneming ervan.  Een woning wordt omschreven als ‘nieuw’ als ze uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming wordt geleverd. Zo is een woning die voor de eerste keer in gebruik genomen werd in augustus 2020, nieuw tot 31 december 2022.

Betaal ik ook BTW op de aankoop van de grond?

Sinds 2011 is de verkoop van een nieuwe woning volledig onderworpen aan BTW, wat betekent dat je ook voor de bijhorende grond 21% BTW dient te betalen. De verkoop van een grond met een nieuw gebouw is dus niet langer onderworpen aan registratieblasting, maar valt onder het BTW-regime. Dit is het geval als onderstaande voorwaarden samen vervuld zijn:

  • er is een toelating om op de grond te bouwen en er wordt een gebouw opgericht dat verkocht wordt met BTW;
  • de grond en het gebouw worden door éénzelfde persoon verkocht;
  • de grond wordt tegelijk met het gebouw overgedragen.

Echter, als de drie opgesomde voorwaarden niet samen voldaan zijn, betaal je geen BTW maar registratierechten op de aankoop van de grond.

Kopen op plan

Teken je een overeenkomst voor een gebouw dat nog gebouwd moet worden, dan verwerf je per direct de rechten op de grond. Op het moment van ondertekening is er nog geen gebouw, dus kunnen grond en gebouw niet tegelijk verkocht worden. Je betaalt dus registratierechten op de aankoopprijs van de grond.

Koop je een woning in aanbouw, dan verwerf je onmiddellijk rechten op de grond en de woning in aanbouw. Omdat het gebouw dan al deels bestaat, spreekt men hier volgens de wetgeving wel over de aankoop van een gebouw. Je betaalt dan ook BTW op de aankoopprijs van de grond.

Sloop en wederopbouw

Voorlopig nog tot en met 31/12/2023, kan je onder bepaalde voorwaarden genieten van een gunstig btw-regime wanneer je een oud pand afbreekt en er een nieuwbouw opricht. De btw bedraagt in die gevallen 6% in plaats van 21%.

Heb je nog vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Kom gerust eens langs bij Immo de Laet! Onze vastgoedexperten staan je bij met raad en daad in al jouw vastgoedplannen.