Laatst nagekeken: 12/10/2022

Bouwen, verbouwen en kopen: het postinterventiedossier

Beeld het je eens in: je hebt een woning gekocht en gaat verbouwen. Je staat klaar om de vloer uit te breken en... je boort per ongeluk in de waterleiding waarvan je niet eens wist dat die daar lag! Niet echt zo’n aangename verrassing. Om dergelijke situaties te voorkomen, werd het postinterventiedossier in het leven geroepen.

Het postinterventiedossier (PID) van een bouwwerk is een draaiboek waarin je alle informatie over uitgevoerde werken kan terugvinden. Het bevat namen en contactgegevens van de architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemer(s) die het gebouw hebben opgetrokken of verbouwd. Verder vind je in een PID ook alle elementen die van belang zijn voor de gezondheid en veiligheid van de mensen die op een later punt werkzaam zullen zijn in het huis (denk maar aan onderhoud, herstellingen, verbouwingen en sloopwerken). Daartoe bevat het PID de nodige plannen en tekeningen van de structuur van de woning en de technische installaties (sanitair, centrale verwarming, elektriciteit, ventilatie, ...), maar ook informatie over de gebruikte materialen. 

Het PID wordt meestal opgemaakt en aangevuld door een veiligheidscoördinator. Bij kleine projecten met slechts één aannemer, waarbij geen veiligheidscoördinator wordt aangesteld, is het de opdrachtgever
zelf (of een door de opdrachtgever aangestelde derde) die een vereenvoudigd PID moet opstellen. Voer je als eigenaar zelf verbouwingen uit, dan ben je zelf verantwoordelijk voor (het aanvullen van) het PID. 

Alle werken die worden uitgevoerd, moeten worden vermeld in het PID. De gebeurde wijzigingen moeten worden aangeduid op plannen, samen met de naam van de uitvoerder. De eigenaar van een woning is verplicht het PID te tonen aan de architect en/of aannemer(s) bij de uitvoering van werken aan de woning. Het PID is verplicht voor alle bouwwerken waarvan de bouw is gestart na 1 mei 2001 of waaraan werken werden uitgevoerd na diezelfde datum (door één of meerdere aannemers). Het PID blijft gedurende de volledige levensduur van een woning bij die woning, ook na verkoop. Wanneer de woning verkocht wordt, dien je als verkoper het PID te overhandigen aan de nieuwe eigenaar. 

Heb je nog vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Kom gerust eens langs bij Immo de Laet! Onze vastgoedexperten staan je bij met raad en daad in al jouw vastgoedplannen.