Laatst nagekeken: 12/10/2022

De omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning

Met de omgevingsvergunning verenigt en vervangt men sinds 1 januari 2018 de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning, ook de verkavelingsvergunningen maken er deel van uit, en dat in alle steden en gemeenten in Vlaanderen. Het voordeel van de omgevingsvergunning is dat deze ‘all-in-one-vergunning’ kan worden aangevraagd bij één loket, het omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

What’s new?
Onbepaalde termijn
– In tegenstelling tot de oude milieuvergunning is de omgevingsvergunning van onbepaalde duur. De vergunning heeft dus geen vervaldatum. Desalniettemin blijft inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu steeds gewaarborgd.

Administratieve lus – Als aanvrager heb je nu de mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen/bij te sturen, waarmee je kan vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt.

Projectvergadering – Van zodra er een realistische projectstudie voorhanden is, kan je als initiatiefnemer ter voorbereiding van uw vergunningsaanvraag de bevoegde overheid verzoeken om een projectvergadering te organiseren met de verschillende adviesinstanties. Zo krijg je sneller een zicht op de haalbaarheid van het project.

Digitale procedure – De aanvraagprocedure van de omgevingsvergunning werd gedigitaliseerd. Iets wat de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter maakt.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning
Of je voor jouw project een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt af van de gemeente waarin het project zal plaatsvinden. Iedere gemeente heeft zijn eigen voorschriften en plannen. Voor bepaalde werken bestaat een vrijstelling, voor andere werken volstaat dan weer een melding (meldingsplicht).

In het Vlaamse Gewest is altijd een omgevingsvergunning (vergunningsplicht) nodig voor:

  • de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten,
  • het verkavelen van grond, waarbij minstens één lot verkocht zal worden als bouwgrond,
  • het bouwen van een nieuwe woning of gebouw.

Vraag advies aan je gemeente als je twijfelt over de exacte plicht die van toepassing is op jouw project.

Procedure

Je dient de aanvraag voor de omgevingsvergunning in principe online in bij het omgevingsloket.

Na ontvangst van je aanvraag bestaan er twee mogelijke procedures. Valt jouw aanvraag onder de vereenvoudigde procedure, dan wordt er geen openbaar onderzoek ingesteld en roept men de hulp van de omgevingsvergunningscommissie niet in. De ganbare beslissingstermijn voor de vereenvoudigde procedure is 60 dagen. Valt de aanvraag in de categorie van de gewone procedure, dan wordt er altijd een openbaar onderzoek ingesteld en wordt er indien nodig ook advies van de omgevingsvergunningscommissie ingewonnen. De beslissingstermijn voor de gewone procedure is 105 dagen zonder advies van de omgevingsvergunningscommissie of 120 dagen met inbegrip van advies.