Laatst nagekeken: 12/10/2022

De wet Peeters-Borsus

De wet Peeters-Borsus
Verplichte verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid van dienstverleners in de bouwsector

Aannemers, architecten en ingenieurs zijn volgens de wet gedurende tien jaar aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten in een nieuwbouw- of renovatieproject. De tienjarige aansprakelijkheid voor dienstverleners in de bouwsector is een belangrijk aandachtspunt dat heel wat financiële risico’s met zich kan meebrengen. Volgens de wet Peeters-Borsus, die op 1 juli 2018 in werking trad,  zijn alle dienstverleners in de bouwsector verplicht om hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren.

Wat houdt de tienjarige aansprakelijkheid juist in?
Het burgerlijk wetboek bepaalt dat aannemers van ruwbouwwerken (funderingen, dakwerken, plaatsing van ramen en de deuren, chapewerken, loodgieterij, …), architecten, ingenieurs en studiebureaus aansprakelijk zijn tijdens de ontwerp- en bouwfase van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Die aansprakelijkheid kan worden ingeroepen tot 10 jaar na de aanvaarding (= oplevering) van een project en stelt de tegenpartij in de mogelijkheid om de dienstverlener aansprakelijk te stellen voor ernstige gebreken in een bouwwerk.

  • De architect is aansprakelijk voor gebreken die voortkomen uit ontwerpfouten en voor uitvoeringsfouten die hij had moeten identificeren.
  • De aannemer is aansprakelijk voor uitvoeringsfouten, ook als die voortkomen uit manifeste ontwerpfouten (die elke voorzichtige aannemer zelf zou moeten kunnen vaststellen) en hij die niet meldde.
  • De ingenieur of het studiebureau is aansprakelijk voor de ontwerpfouten. 

Om de tienjarige aansprakelijkheid te kunnen inroepen, moet er sprake zijn van schade die veroorzaakt werd door een ernstig gebrek aan het gebouw. Dat betekent dat er een bedreiging moet bestaan voor de stevigheid, de stabiliteit of de waterdichtheid van het gebouw, of van een belangrijk onderdeel ervan. Dat kan gaan over onaangepaste funderingen, ontoelaatbare doorbuiging van de welfsels waardoor er scheuren ontstaan, afwaaien van het dakgebinte door een slechte verankering, enzovoort.

Wanneer is de verzekering verplicht?
De verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid moet verplicht worden afgesloten voor bouw- en renovatiewerken, als:

  • de bouw- of renovatiewerken betrekking hebben op in België gelegen eengezinswoningen of appartementen die bestemd zijn voor bewoning.
  • de werken gelinkt zijn aan de gesloten ruwbouw van de woning.
  • de tussenkomst van een architect verplicht is en een stedenbouwkundige vergunning moet worden aangevraagd.

De wet geldt vanaf 1 juli 2018 en bepaalt dat de verzekering verplicht is voor alle werken in onroerende staat waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na de inwerkingtreding van de wet. De verzekering moet afgesloten worden voor de aanvang van de werken.

Tot 1 juli 2018 waren enkel architecten verplicht om hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren. Aannemers, projectontwikkelaars en andere dienstverleners in de bouwsector hadden geen verzekeringsplicht, terwijl ze wel een vergelijkbare aansprakelijkheid hebben. De wet Peeters-Borsus maakt een einde aan dit verschil.

Hoe wordt een verzekering afgesloten?
Een dienstverlener in de bouwsector kan de verzekering afsluiten per project of voor een volledig jaar. In principe moeten alle partijen die deelnemen aan een bouwproject zich individueel verzekeren, al laat de wet toe dat er een globale polis wordt afgesloten die de tienjarige aansprakelijkheid voor alle dienstverleners op één bepaald project dekt.

Dienstverleners in de bouwsector moeten kunnen bewijzen dat hun burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd is. Architecten kunnen hiervoor terugvallen op de Orde Van Architecten: dit orgaan beschikt over een volledige lijst met verzekerde architecten. Alle andere dienstverleners hebben een actieve bewijslast: zij moeten een verzekeringsattest overhandigen aan de architect en bouwheer van het project alvorens zij aan het werk kunnen gaan. Dienstverleners die geen verzekering afsluiten en daarmee de wet overtreden, riskeren een geldboete.