Laatst nagekeken: 12/10/2022

Elektrische keuring bij verkoop van je woning

Elektrische keuring bij verkoop van je woning

Elke woning beschikt over een elektrische installatie. Een slecht onderhouden of verouderde elektrische installatie brengt onmiskenbaar een groot aantal risico’s met zich mee. De elektrische keuring werd in het leven geroepen om die risico’s zo veel mogelijk te vermijden.

Een elektrische keuring is een keuring van de elektrische installatie, welke de staat en de conformiteit ervan in kaart brengt. De keuring zelf gebeurt door een erkend keuringsorganisme, en resulteert in een keuringsverslag. 

Wanneer is een elektrische keuring verplicht?
Een keuring van de elektrische installatie is verplicht bij ingebruikstelling, wijziging, verzwaring of uitbreiding van de installatie. De installatie moet nadien om de 25 jaar gekeurd worden.

Ook bij de verkoop van uw woning moet U in principe een keuringsverslag kunnen voorleggen aan uw koper. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen elektrische installaties die in gebruik werd genomen voor 1 oktober 1981 en deze die in gebruik werd genomen na 1 oktober 1981.

Verkoop je een woning met een elektrische installatie die in gebruik genomen werd voor 1 oktober 1981, dan bestaat de verplichting om een keuring laten uitvoeren. Het keuringsverslag dien je dan voor te leggen aan de koper, en dat ten laatste bij het verlijden van de authentieke akte.

Elektrische installaties die in gebruik werden genomen na 1 oktober 1981, werden voorafgaand aan deze ingebruikname gekeurd. Vervolgens bestaat de verplichting om deze om de 25 jaar te laten keuren. Het keuringsverslag dat werd opgemaakt voorafgaand aan de ingebruikname of n.a.v. de periodieke herkeuring volstaat bij een verkoop. Een nieuwe keuring is dan overbodig.

Bij afkeuring van de installatie beschikt de koper over een termijn van 18 maanden vanaf het verlijden van de notariële akte (voor installaties in gebruik genomen voor 1 oktober 1981) of 12 maanden vanaf de datum van de herkeuring (voor installaties in gebruik genomen na 1 oktober 1981) om de installatie opnieuw conform te (laten) maken. De koper is verplicht om binnen voormelde termijn een herkeuring te laten uitvoeren. In het eerste geval moet dit zelfs door hetzelfde erkend keuringsorganisme.