Laatst nagekeken: 12/10/2022

Indexatie van de huurprijs

Indexatie van de huurprijs
Wanneer en hoe kan een indexatie plaatsvinden?

Wanneer je een huurcontract afsluit voor een woning, wordt de huurprijs in principe vastgelegd voor de volledige duur van de huurovereenkomst. Dit betekent dat de huurprijs niet zomaar op elk moment kan worden aangepast door de verhuurder. De verhuurder kan een aanpassing van de huurprijs voorstellen in de tijdsspanne tussen de 9e en de 6e maand voor het einde van elke driejaarlijkse periode.

In tegenstelling tot het voorgaande, kan de verhuurder de huurprijs wel jaarlijks indexeren. Die indexatie is voorzien in de Woninghuurwet en dient om de huurprijs aan te passen aan de stijging van de kosten voor levensonderhoud.

Hoe indexeren?

De huurprijs wordt geïndexeerd aan de hand van het indexcijfers van de gezondsheidsprijzen, die opgenomen zijn in de tabellen van de gezondheidsindex.
Volgende formule, vastgelegd in de huurwetgeving, wordt gebruikt om de correcte geïndexeerde huurprijs te bekomen:

geïndexeerde huur =  (basishuurprijs x nieuwe index) / aanvangsindex

De aanvangsindex is daarbij de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de ondertekening van de huurovereenkomst. De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de verjaring van het huurcontract.

Gebeurt de indexatie automatisch?

Om de huurprijs te kunnen indexeren, dient de verhuurder een schriftelijk verzoek aan zijn huurder te richten. De verhuurder kan de prijs één ker per jaar indexeren, en dit ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst (= de datum waarop de huurder de huurwoning daadwerkelijk heeft betrokken).

Bijvoorbeeld: wanneer de huurovereenkomst getekend werd op 20 januari 2017, en in werking trad op 1 februari 2017, dan kon de verhuurder vanaf 1 februari 2018 een geïndexeerde huurprijs aan de huurder vragen.

Ook als de mogelijkheid tot indexatie niet uitdrukkelijk werd opgenomen in de huurovereenkomst, kan de verhuurder de huurprijs indexeren: hij beroept zich daarbij op de Woninghuurwet. Enkel en alleen als de huurovereenkomst de mogelijkheid tot indexatie uitdrukkelijk uitsluit, kan er geen indexatie plaatsvinden.

Net omdat de indexatie niet automatisch gebeurt, en per schriftelijk verzoek aan de huurder moet worden gericht, kan de verhuurder vergeten de huurprijs te indexeren. De Woninghuurwet voorziet dat de verhuurder de indexatie met terugwerkende kracht kan uitvoeren, zij het dat de terugwerkende kracht beperkt is tot de laatste drie maanden voorafgaand aan het schriftelijk verzoek.

Bijvoorbeeld: wanneer de huurovereenkomst getekend werd op 20 januari 2017, en in werking trad op 1 februari 2017, dan kon de verhuurder vanaf 1 februari 2018 een geïndexeerde huurprijs aan de huurder vragen. Als de verhuurder pas op 1 augustus 2018 het schriftelijk verzoek tot indexatie overmaakt aan de huurder, dan kan hij (naast de geïndexeerde huurinkomsten voor augustus) slechts de geïndexeerde huurprijs eisen voor de maanden juli, juni en mei 2018.

Heb je nog vragen over de (berekening van de) indexatie van de huurprijs? Kom gerust eens langs bij Immo de Laet. Onze experten helpen je graag verder bij al je vastgoedvragen.