19 maart 2018

Notariskosten: hoeveel betaal ik nu écht?

Je hebt beslist: na lang wikken en wegen is het tijd voor een eigen woning! Je hebt een spaarcent klaarstaan en al heel wat berekeningen gemaakt. Maar hoeveel betaal je nu écht voor dat droomappartement of dat huis met die prachtige tuin? Naast de aankoopprijs zal je rekening moeten houden met een aantal kleine en grote kosten. Hieronder geven we een overzicht van een aantal belangrijke kostenposten die je aan of via je notaris zal betalen bij de aankoop van een woning.

Registratiebelasting

Een belangrijke kost is de . Deze belasting is verschuldigd bij de aankoop van een onroerend goed, tenzij de aankoop volledig onder het BTW-stelsel valt. Jouw notaris betaalt dezekost wanneer hij de akte houdende de aankoop aanbiedt ter registratie. Momenteel bedraagt de registratiebelasting in het Vlaamse Gewest nog 5% of 10% van de aankoopprijs van de woning, maar het systeem zal wellicht in 2018 geuniformiseerd worden naar een tarief van 7% voor wat betreft de gezinswoning en 10% bij de aankoop van een bouwgrond, bedrijfsvastgoed, huurwoning of tweede verblijf.

Erelonen

Een tweede belangrijke kost zijn de erelonen van de notaris. Deze erelonen zijn door de overheid vastgelegd. De notaris mag noch meer, noch minder vragen. Dat maakt dat de erelonen volledig losstaan van het aantal uren dat de notaris en/of zijn medewerkers aan een specifiek dossier werken. Let op: je betaalt ook 21% BTW op de erelonen van de notaris. De erelonen zijn opgebouwd volgens een degressieve schaal van percentages. Dat betekent dat het percentage zal afnemen naarmate de aankoopprijs van de woning stijgt.

Aankoopprijs                   Percentage

< €7.500                           4.56%

7.500-17.500                    2.85%

17.500-30.000                  2.28%

30.000-45.495                  1.71%

45.946-64.095                  1.14%

64.095-250.095                0.57%

>250.095                         0.057%

Een voorbeeld: je koopt een woning met een aankoopprijs van 150.000 euro. Het ereloon van de notaris zal dan als volgt berekend worden:

  • 4,56% op de eerste schrijf tot 7.500 euro                          < 342,00 euro
  • 2,85% op de schijf van 7.500 euro tot 17.500 euro           < 285,00 euro
  • 2,28% op de schijf van 17.500 euro tot 30.000 euro         < 285,00 euro
  • 1,71% op de schijf van 30.000 euro tot 45.495 euro         < 264,96 euro    
  • 1,14% op de schijf van 45.495 euro tot 64.095 euro         < 212,04 euro
  • 0,57% op de schijf van 64.095 euro tot 150.000 euro       < 489,66 euro

Je betaalt in het totaal 1.878,66 euro aan erelonen op je aankoop. Op dit bedrag betaal je bovendien 21% BTW.

Administratieve kosten

Ter voorbereiding van de verkoopakte dient de notaris informatie op te vragen en opzoekingen te verrichten. Alle kosten die hij daarbij maakt, zullen gerekend worden onder de administratieve kosten, ook wel de diverse aktekosten genoemd. Hieronder vallen de kosten die gemaakt worden voor de opvraging van vastgoedinformatie, kadastrale uitreksels, bodemattesten, hypothecaire getuigschriften en dergelijke. De administratieve kosten kunnen verschillen van notaris tot notaris en van dossier tot dossier. Sommige notarissen werken voor het gemak met een gemiddelde kost per dossier, andere berekenen lijn per lijn de kosten van een bepaalde akte. Bepaalde akten zijn complexer dan andere, en daarbij komt dat ook opvraging van stukken in bepaalde steden en gemeenten duurder is dan in andere.

Gemiddeld genomen reken je voor de administratieve kosten op 800 tot 1100 euro. Let op: je betaalt ook BTW op de administratieve kosten!

Overschrijving op het hypotheekkantoor

Na het verlijden van de verkoopakte van jouw woning, zorgt de notaris niet alleen voor de registratie van de akte, doch laat hij deze ook zo snel mogelijk overschrijven op het hypotheekkantoor. Deze hypothecaire overschrijving is verplicht en houdt in dat de notariële akte van aankoop wordt overgeschreven in het hypotheekkantoor, zodat de verkoop tegenstelbaar wordt. Dit houdt in dat derden officieel rekening moeten houden met de verkoop, en de koper zich in alle gemoedsrust eigenaar kan noemen. Voor de overschrijving op het hypotheekkantoor betaal je 230 euro.

Raak je niet wijs uit de verschillende kosten of heb je nog vragen? Kom gerust eens langs bij Immo de Laet. Onze experten staan je bij met raad en daad in al jouw vastgoedplannen!