19 april 2018

Teruggave van registratiebelasting: wie, wat, hoe?

Verkoop je je woning binnen de twee jaar na aankoop (te rekenen vanaf de datum van de akte van verkrijging), dan kan je 3/5de van de registratiebelasting terugkrijgen. 

In principe is de teruggave van registratiebelasting enkel mogelijk voor koopovereenkomsten die werden belast aan het gewone tarief van 10% (groot beschrijf). Toch kan je ook voor bescheiden woningen, belast aan 5% (klein beschrijf), de teruggave van registratiebelasting vragen. De wederverkoop binnen de twee jaar maakt immers dat de voorwaarden voor het genieten van het klein beschrijf niet langer vervuld zullen zijn en er aanvullende rechten betaald moeten worden. Dit zorgt er van voor dat uiteindelijk het gewone tarief van 10% geheven zal zijn.
Voor de teruggave van registratiebelasting speelt het geen rol of de wederverkoop van de woning gebeurt aan het gewone tarief van 10% of aan het verlaagd tarief van 5%.

De teruggave van registratiebelasting gebeurt niet automatisch: een specifieke aanvraag tot teruggave zal moeten worden ingediend. Omdat die aanvraag nogal complex is, is het meestal de notaris die de vraag indient bij de wederverkoop van de woning. De notaris zal de vraag tot teruggave opnemen onderaan de akte van wederverkoop: deze akte wordt ter registratie aangeboden, en op die manier gebeurt de kennisgeving van het verzoek ook correct. 

Een rekenvoorbeeld

Op 15 januari 2017 kocht je een huis van 200.000 euro, waarop je 10% registratiebelasting betaalde (20.000 euro). Je verkoopt deze woning op 18 februari 2018, en kan hierdoor 3/5de van de registratiebelasting terugvorderen. Je krijgt dus 12.000 euro terug. Na teruggave betaalde je uiteindelijk nog 8.000 euro registratiebelasting voor deze woning. 

Belangrijk: je kan deze 8.000 euro meenemen indien je binnen de twee jaar na verkoop een nieuwe woning koopt. Wanneer je een nieuwe woning zou kopen van 200.000 euro, waarop je opnieuw 10% registratiebelasting (20.000 euro) dient te betalen, dan kan je de reeds betaalde 8.000 euro meenemen en dien je nog maar 12.000 euro registratiebelasting te betalen. Voor meer informatie omtrent meeneembaarheid van registratiebelasting, klik hier. 

Heb je nog vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Kom gerust eens langs bij Immo de Laet! Onze vastgoedexperten staan je bij met raad en daad in al jouw vastgoedplannen.