9 augustus 2017

Wat is klein beschrijf? Wanneer kan u het genieten?

Koopt u een woning, dan zullen er verkooprechten (registratiebelasting) verschuldigd zijn. In Vlaanderen bedraagt het tarief normalerwijze tien procent (10%), doch in bepaalde gevallen wordt dit verminderd naar vijf procent (5%).

Wanneer betaalt u slechts vijf procent (5%) of geniet u het zogenaamde klein beschrijf? Wel, als u een woning koopt met een beperkt kadastraal inkomen en tevens aan een aantal andere voorwaarden voldoet. Lees er hieronder alles over.

Voorwaarden voor de woning:

 1. Bestemd tot huisvesting van een gezin of één persoon.
 2. De hoogte van het niet geïndexeerd kadastraal inkomen mag niet meer bedragen dan: 
 • 745,00 euro als men geen, 1 of 2 kinderen ten laste heeft;
 • 845,00 euro als men 3 of 4 kinderen ten laste heeft;
 • 945,00 euro als men 5 of 6 kinderen ten laste heeft;
 • 1045,00 euro als men meer dan 6 kinderen ten laste heeft.

Voor de berekening van de hierboven vermelde bedragen wordt er ook rekening gehouden met andere onroerende goederen (ongeacht de bestemming) die u of uw echtgenote (geheel of gedeeltelijk) in (volle of blote) eigendom bezitten in België. Er wordt echter geen rekening gehouden met onroerende goederen die u in blote eigendom bezit en die u geërfd heeft van een bloedverwant in opgaande lijn en onroerende goederen die u in volle of in blote eigendom geërfd heeft van een bloedverwant in opgaande lijn, op voorwaarde dat het kadastraal inkomen van de geërfde goederen niet meer bedraagt dan vijfentwintig procent (25%) van het bovenvermelde maximum.

Opmerking: het niet geïndexeerd kadastraal inkomen kan u terugvinden op het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing of op een uittreksel uit de kadastrale legger. Dit laatste kan uw makelaar of uw notaris heel eenvoudig opvragen.

Voorwaarden voor de koper:

 1. U of uw echtgenote mogen niet reeds een woning – onroerend goed bestemd tot huisvesting –  voor het geheel in volle of blote eigendom bezitten, tenzij het een woning betreft die werd geërfd van een bloedverwant in opgaande lijn;
 2. U of uw echtgenote moeten:
 • zich binnen de drie (3) jaar domiciliëren in de woning;
 • de domicilie er onafgebroken behouden gedurende drie (3) jaar;
 • de volledige woning in volle of blote eigendom verwerven.

Opmerking: ook een bouwgrond kan in aanmerking komen voor klein beschrijf, doch niet meteen bij de aankoop. Bij de aankoop betaalt u tien procent (10%), waarvan u vijf procent (5%) kan recupereren indien u een bescheiden woning bouwt, voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden voor het klein beschrijf en een verzoekschrift tot teruggave richt aan de bevoegde dienst.