30 juli 2018

Woonbonus

De (geïntegreerde) woonbonus: een stand van zaken

Wie vóór 1 januari 2016 een hypothecaire lening afsloot voor de aankoop van zijn enige en eigen woning, kon aan de hand van de zogenaamde ‘Vlaamse woonbonus’ genieten van een belastingvermindering op die lening. Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werd het systeem van de woonbonus grondig gewijzigd. Vanaf 1 januari 2016 kan je voor hypothecaire leningen beroep doen op de geïntegreerde woonbonus, zowel voor enige als niet-enige woningen.

De Vlaamse woonbonus

De Vlaamse woonbonus werd en wordt uitgekeerd van 1 januari 2005 tot 1 januari 2016 en bepaalde dat men een fiscaal voordeel kon genieten op de hypothecaire lening voor de enige en eigen woning. De berekening gebeurde als volgt: per persoon per jaar kon men maximaal onderstaande uitgaven voor de lening in rekening brengen

 • €2280 (basisbedrag tot 2014)
 • Verhoogd met €760 gedurende de eerste 10 jaar van de lening indien de woning de enige woning blijft.
 • Verhoogd met €80 voor wie op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de hypothecaire lening werd afgesloten minstens 3 kinderen ten laste had.

De effectieve berekening van de belastingvermindering gebeurde aan ‘marginaal tarief’. Dit marginaal tarief is het hoogste belastingpercentage dat men betaalde op zijn inkomsten en ligt tussen de 30% en de 50%.

De woonbonus in zijn bovenvermelde vorm was de bevoegdheid van de federale regering. Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid ervan overgeheveld naar de gewesten, waar men uitmaakte dat het behoud van de woonbonus in de toenmalige vorm onbetaalbaar zou zijn. De woonbonus werd daarom in 2015 verlaagd, om uiteindelijk in 2016 van start te gaan met het vernieuwd systeem van de geïntegreerde woonbonus.

De geïntegreerde woonbonus

De geïntegreerde woonbonus bedraagt qua financiëel voordeel minder dan de Vlaamse woonbonus, maar kent daarentegen een breder toepassingsgebied. De belangrijkste uitbreiding op vlak van  toepassingen is dat je nu voor elk hypothecair krediet dat je aangaat tot aankoop van een woning, bestemd om als gezinswoning te gebruiken, de woonbonus kan aanspreken, ongeacht van hoeveel woningen je reeds volle eigenaar bent. Deze uitbreiding van het systeem is in feite een combinatie van de vroegere Vlaamse woonbonus en de belastingvermindering op het langetermijnsparen.

Hoeveel bedraagt het financieel voordeel van de geïntegreerde woonbonus op de dag van vandaag? Onderstaande bijdragen worden berekend per belastingplichtige per jaar.

 • €1520 (basisbedrag)
  Op dit bedrag zal een tarief van 40% worden toegepast om de concrete belastingvermindering te kunnen berekenen (belastingvermindering bedraagt maximaal €1520 x 40% = €608).
 • Verhoging van €760 gedurende de eerste 10 jaar van de lening, als de woning je enige woning is op het moment dat je de hypothecaire lening aangaat.
  (belastingvermindering bedraagt maximaal [€1520 + €760] x 40% = €912)
 • Verhoging van €80 voor de eerste 10 jaar van de lening, voor wie op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de hypothecaire lening werd afgesloten minstens 3 kinderen ten laste had.
  (belastingvermindering bedraagt maximaal [€1520 + €760 + €80] x 40% = €944)

Uitzondering: bouwgrond

Je kan geen aanspraak maken op een woonbonus voor een hypothecaire lening die exclusief dient om de aankoop van een bouwgrond te financieren. De woonbonus kan wel toegepast worden als je een lening afsluit voor zowel de bouwgrond als de bouwwerken. De wetgever legt hierbij wel een bijkomende voorwaarde op die bepaalt dat je als ontlener de nieuw te bouwen woning binnen de twee jaar na het verlijden van de hypothecaire akte moet bewonen.